all117
RUSOP s.r.o.
044 81 Trebejov 18
OPRAVNENIA
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke podľa vyhlášky 205/2010 Z.z. §5 (úradné skúšky)
Posudenie technickej dokumentácie určených technických zariadení elektrických podľa vyhlášky 205/2010 Z.z. §4
Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností podľa  
vyhlášky 205/2010 Z.z. §20